Daň z nemovitosti

Každý majitel nemovitosti musí do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí. Část plátců musí také podat daňové přiznání, a to do úterý 31. ledna. Povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí nastává až v roce následujícím po tom, kdy se lidé zapsáním do katastru nemovitostí stali jejich vlastníky.

Přiznání se podává finančnímu úřadu podle adresy nemovitosti. V případě, že vlastníte nemovitosti ve více krajích, musíte podat více přiznání a každé odevzdat každému kraji zvlášť.

Nejjednodušší je podat daňové přiznání elektronicky na portálu Mojedane.cz. Je možné si vyzvednout i formulář v tištěné formě na finančním úřadu a tam ho také podat. 

Spousta nemovitostí je ve společném jmění manželů, v takovém případě plní daňové povinnosti jeden z manželů, neboť v takových případech se jedná o solidární daňovou povinnost.

Daň z nemovitosti je splatná do konce května a informaci o výši daně většinou dostanete od finančního úřadu, a to buď složenkou, nebo do datové schránky, pokud ji máte zřízenu.

Výše daně z nemovitých věcí závisí na více parametrech, zejména na druhu nemovitosti, velikosti dané nemovitosti a příslušných koeficientech měst a obcí. Koeficienty si města a obce mohou upravovat.  Většinou platí, že ve větších obcích je daň vyšší, nejvyšší je pak na území hlavního města Praha. Například za byt o výměře 50 metrů čtverečních se v jedné části Prahy platí na dani 610 korun, v jiné městské části 1220 korun.

V případě, kdy má jedna nemovitost více majitelů, si tito majitelé mohou vybrat ze dvou možností. Buď daň přizná a zaplatí jeden spoluvlastník za všechny, nebo každý podá přiznání sám za sebe a zaplatí každý zvlášť. Pokud máte družstevní byt, nemusíte si dělat starosti, daň musí zaplatit družstvo coby majitel.