Oživení hypotečního trhu, v září 2023 úroková sazba klesla na 5,74 %

V září 2023 banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry v celkovém objemu 13,6 miliard korun. To je téměř 90% nárůst oproti stejnému měsíci v předchozím roce. Tento výrazný nárůst je částečně způsoben tím, že údaje se srovnávají s nízkými hodnotami druhé poloviny minulého roku. Nicméně je důležité zdůraznit, že i přes tyto opticky vysoké meziroční růsty je objem hypoték stále o 50% nižší než v září roku 2020.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů v září mírně poklesla na 5,74 %. Zůstává tak nejnižší od července minulého roku, tj. za poslední rok. Tržní úrokové sazby zůstávají rozkolísané, ale průměrná hodnota v září mírně vzrostla oproti srpnu. Zvýšení objemu poskytnutých hypotečních úvěrů a pokračující pokles úrokových sazeb mohou naznačovat určité oživení hypotečního trhu. To by mohlo být důsledkem snížení úrokových sazeb a snahy banky přilákat více žadatelů o hypotéky. Uvedené informace plynou z dat České Bankovní Asociace, která zachycuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry. 

Martin Vašek, generální ředitel Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny k aktuální situaci na hypotečním trhu říká, že Češi stále ještě dávají přednost vlastnímu bydlení oproti nájemnímu, a i proto snižování úrokových sazeb poptávku po financování vlastního bydlení vždy nastartuje. Druhým faktorem zvýšené poptávky po bydlení jsou i meziročně nižší ceny nemovitostí a jejich širší nabídka. Dle generálního ředitele Hypoteční banky se na rostoucí poptávce klientů po úvěrech na bydlení také příznivě projevuje i zklidnění ekonomického prostředí a odložená poptávka po nemovitostech.

Meziměsíční pokles objemu nově poskytnutých hypoték je o 1,3 % oproti srpnu, kdy činil 11,5 miliardy korun. V září 2023 byl objem skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů (bez refinancování) 11,3 miliard korun, což představuje mírný pokles. Tento pokles je relativně malý a může být způsoben sezónními vlivy.

Objem refinancovaných úvěrů v září činil 2,3 miliardy korun, to je snížení oproti srpnu, kdy činil 2,6 miliardy korun. Refinancování hypotečních úvěrů může být ovlivněno změnami úrokových sazeb a možná i změnami v chování zákazníků.

Počet nově poskytnutých hypoték se v září také mírně snížil na 3,5 tisíce, ale stále zůstává nad průměrným měsíčním počtem letošního roku, který přesahuje 3 tisíce. Nadále se však jedná o nízký počet ve srovnání s rokem 2020, kdy se průměrný měsíční počet nových hypoték pohyboval kolem 6,7 tisíc a v silném roce 2021 pak dosahoval dokonce 9,5 tisíc poskytnutých hypoték. 

Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny si všímá zajímavého trendu na trhu s hypotečními úvěry týkající se malometrážních bytů, konkrétně bytů 1+kk a 2+kk. Dle mluvčího České spořitelny růst poptávky po malometrážních bytech tvoří v současnosti zhruba dvě třetiny všech bytů, na něž klienti čerpají nové hypotéky. Zvýšený je především zájem o byty 1+kk, které před pěti lety tvořily pouze asi pětinu nových hypoték. Dnes již téměř každá třetí nová hypotéka je poskytnuta právě na byty 1+kk.

Dle údajů České bankovní asociace průměrná výše hypotéky v září pokračovala v mírném růstu a dostala se na nejvyšší hodnotu od dubna minulého roku, kdy také činila 3,18 mil. Kč. Nejvyšší průměrná hypotéka byla dosažena v listopadu 2021 a činila 3,46 mil. Kč, od té doby se postupně snižovala a své nejnižší úrovně dosáhla v lednu letošního roku ve výši 2,83 mil. Kč. Od té doby se postupně zvyšuje.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o zhruba 1,5 tisíce Kč. Ve srovnání s 2 % úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená současná hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky zhruba o 6 tisíc Kč.  Splátka hypotéky ve výši jednoho milionu korun s 30letou splatností se současnými úrokovými sazbami se tak pohybuje kolem 6 tisíc Kč.