Proč potřebujete Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) při prodeji vaší nemovitosti

Co je PENB?

PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. Jedná se o dokument, jehož grafickou část již většina lidí viděla vyvěšenou při vstupu do veřejných budov. 

K čemu PENB slouží?

PENB má sloužit pro porovnání objektů mezi sebou na základě zatřízení do klasifikačních tříd A (mimořádně úsporná) – G (mimořádně nehospodárná).

Zatřízení do klasifikační třídy je provedeno výpočtem, na základě typu, účelu užívání, tvaru a velikosti objektu, tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí, účinnosti instalovaných technických systémů, druhu paliva (energonositele), který je v objektu spotřebováván a dalších vstupních údajů.


 

PENB slouží také pro prokázání splnění požadavků pro výstavbu nové budovy a rekonstrukci stávající budovy, které jsou stanoveny zákonem 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Kdy potřebujete PENB?

NOVOSTAVBA – při výstavbě nové budovy je PENB potřeba vždy, přičemž pro objekty s energeticky vztažnou plochou nad 350 m2 vydává své stanovisko SEI (státní energetická inspekce)

REKONSTRUKCE – PENB musí být zpracován pouze v případě, že se jedná o větší změnu dokončené budovy (tj. změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy). Pokud v rámci rekonstrukce dojde k nástavbě nebo přístavbě v takovém rozsahu, že dojde k rozšíření energeticky vztažné plochy na dvouapůlnásobek, posuzuje se objekt jako novostavba

PRODEJ/PRONÁJEM – při prodeji nebo pronájmu celého objektu nebo jeho ucelené části (např. byt v bytové domě), musí dojít k předání PENB nejpozději při podpisu kupní/nájemní smlouvy

BUDOVA VE VLASTNICTVÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Kdy PENB není třeba:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 • u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok,
 • při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
   

Co dělat, pokud ještě nemáte k vaší nemovitosti energetický průkaz zpracován? 

 

Byty

Vlastník nemovitosti (obvykle SVJ – společenství vlastníků jednotek) má ze zákona povinnost vám při prodeji bytu PENB předložit nebo jej nechat na vaši žádost vyhotovit. Jinak se vystavuje riziku pokuty až do výše 200 tisíc korun. Pokud na vaši žádost SVJ nereflektuje a průkaz vám nedodá, vystavujete se pokutě i vy sami. Můžete sice místo PENB kupujícím doložit spotřebu energií za poslední tři roky fakturami od jednotlivých dodavatelů, ale musíte při případné kontrole prokázat, že jste učinili maximum pro to, abyste energetický průkaz získali. Proto komunikujte s SVJ raději písemnou formou a nechte si potvrdit přijetí své žádosti.

Při absenci PENB je nutné v inzerci energetickou náročnost budovy označit písmenem G, tedy nejhorší. Navíc, pokud energetický štítek nahradíte fakturami, je to jen dočasné řešení. Kupující může doložení plnohodnotného PENB požadovat až pět let zpětně.

Realitní makléř by vás měl na tyto povinnosti upozornit. Může vám také pomoci s jednáním s vlastníky budovy a doporučit energetického specialistu, tj. osoba oprávněná Ministerstvem průmyslu a obchodu PENB zpracovat.

 

Rodinné domy

Při prodeji rodinného domu veškerou odpovědnost za zhotovení PENB nese sám prodávající jako vlastník nemovitosti. U rodinných domů doporučuji nechat zpracovat kromě energetického průkazu také zprávu o technické inspekci nemovitosti, kde je podrobně zaznamenán aktuální stav budovy. Vyhnete se tak případným pozdějším reklamacím kupujících a požadavkům na dodatečnou slevu. Některé z firem, které technickou inspekci provádějí, pak dokonce zjištěné nesrovnalosti řeší s kupujícími za vás.

Prodej nemovitosti není snadná transakce. Pokud si něčím nejste jistí, raději se poraďte s odborníkem. Vyplatí se to.

Informace v tomto článku mají pouze informativní charakter a mohou se v čase měnit, proto vám doporučuji konzultaci s odborníkem, který vás bude informovat o platných požadavcích a legislativě. 

Potřebujete-li pomoc s prodejem své nemovitosti, neváhejte mě kontaktovat na tel. 739 698 393, ráda se o Vás i vaši nemovitost postarám.