Získat hypotéku bude jednodušší. ČNB zmírnila pravidla u hypoték

Hypotéky budou opět dostupnější pro více lidí. Česká Národní Banka zrušila limit pro maximální měsíční splátku úvěru v závislosti na příjmech žadatele o půjčku. Banky od 1.července 2023 nebudou muset dodržovat parametr DSTI, který představuje poměr mezi výší měsíčních splátek všech úvěrů žadatele o hypotéku a jeho čistým měsíčním příjmem, tedy toho, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu.

„V době, kdy bojujeme se zvýšenou inflací, je nutné dodržovat přísné podmínky pro poskytování hypoték. Při vyšších úrokových sazbách však ukazatel DSTI není zapotřebí,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci u příležitosti Zprávy o finanční stabilitě guvernér ČNB Aleš Michl.

Podle členky bankovní rady Karin Kubelkové na jaře letošního roku výrazně klesl počet nových hypoték. ČNB za tím vidí především vysoké úrokové sazby, které tento trh cíleně brzdí.

Limit ukazatele LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti) tedy zůstává na 80 %. Znamená to, že na hypotéky dosáhne většinou jen ten, kdo má na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz. Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstává zvýšený 90% limit na LTV – stačí jim desetina vlastních peněz. Banky mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV, musí ale při tom postupovat „obzvlášť obezřetně“. 

Ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub řekl, že banky příkladně dodržovaly nastavené limity pro poskytování hypoték. Nepředpokládá, že by zrušení limitu DSTI vyvolalo v českém finančním systému nestabilitu. „Bankám se vytváří prostor pro úvěrovou aktivitu, ale domníváme se, že za vysokých sazeb budou domácnosti opatrné a banky budou obezřetně vyhodnocovat rizika spojená s dluhovou službou dlužníků,“ dodal.

DSTI

DSTI. Zkratka DSTI stojí za anglické debt service to income. Debt service je dluhová služba a income je příjem. Zkratka se používá v hypotečním bankovnictví a označuje poměr mezi celkovými měsíčními splátkami všech půjček, které žadatel o hypotéku má (to může být spotřebitelský úvěr, kontrokorent, kreditní karta, jiná hypotéka…), včetně případné nové hypotéky a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr. DSTI se udává v procentech. Například DSTI 40 procent znamená, že žadatel o úvěr vynaloží na splácení svých půjček každý měsíc 40 procent svého čistého příjmu.

DSTI je jeden z ukazatelů, které Česká národní banka používá k regulaci a ochraně trhu, osob i bankovních institucí. Cílem DSTI je zabránit nadměrnému zadlužení a neschopnosti splácet úvěry. Od dubna 2022 Česká národní banka stanovuje horní hranici DSTI na 45 procent. To znamená, že souhrn všech splátek nesmí přesáhnout 45 procent čistého měsíčního příjmu žadatele. Pouze u žadatelů mladších 36 let může být DSTI až 50 procent.

DSTI patří spolu s ukazateli LTV, DTI k hodnotám, které musí banka sledovat a dodržovat, aby směla hypotéku poskytnout.  Od 1. července 2023 už banky limit pro DSTI nebudou muset dodržovat.