Dotační program „Oprav dům po babičce“

Cílem dotačního programu "Oprav dům po babičce" je podpořit energetické renovace rodinných domů a obnovu bytového fondu, zrychlit tempo renovací za účelem snižování energetické náročnosti budov, využití stávajícího bytového fondu a zvyšování dostupnosti kvalitního a úsporného bydlení.

Dotační program "Oprav dům po babičce je příležitostí pro majitele rodinných domů a družstevníky, kteří chtějí provést energetické úspory a zlepšit energetickou efektivitu svých nemovitostí.

Program "Oprav dům po babičce" ve spolupráci s "Novou zelenou úsporám Light" a podporou bytových domů ve vlastnictví SVJ a družstev má za cíl značně rozšířit dosavadní nabídku energeticky úsporných opatření a udělat je dostupnými pro širokou škálu obyvatel včetně těch s různými věkovými a příjmovými skupinami.

Program poskytuje podporu až do výše jednoho milionu korun na energetické renovace a úsporná opatření.

Program "Oprav dům po babičce" běží od září tohoto roku. Přesný termín spuštění dotačních programů souboru "Oprav dům po babičce" oznámí ve čtvrtek 7. září na tiskové konferenci ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Úspěšní žadatelé, kteří získají dotaci na optimální zateplení, budou moct požádat o zvýhodněný úvěr poskytovaný stavebními spořitelnami bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úrok se bude pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty. Přesné parametry výhodného úvěru se upravují. Úvěr bude dostupný v průběhu roku 2024.

 

Asi se ptáte, jestli je tato dotace pro Vás. Kdo může o dotaci žádat?

Tento program je určen vlastníkům rodinných domů či rekreačních objektů využívaných k trvalému bydlení, kteří jsou ekonomicky aktivní, tj. zaměstnancům, zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným, pracujícím důchodcům, pracujícím studentům a učňům, rodičům na mateřské dovolené. Žádat mohou jako fyzické osoby nepodnikající.

 

Jak vysokou dotaci lze dostat?

Dotace pokryje 50 % způsobilých výdajů. Na komplexní zateplení je možné získat až 1 milion korun. Další nemalé částky lze čerpat na ostatní úsporná opatření.

 

Bonus na víc

Podpora cílí na mladé rodiny, proto žadatelé obdrží rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun na každé nezaopatřené dítě.

Domácnosti z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem dostanou bonus 10 % z celkové výše dotace.

Žadatelé, kteří kromě dotace na zateplení požádají ve stejné žádosti o další úsporná opatření, dostanou kombinační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

 

PŘEHLED PODPOROVANÝCH OPATŘENÍ:

  • Optimální zateplení  - Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky. Dotace: 30 000 – 1 000 000 Kč
  • Kotle, kamna a tepelná čerpadla - Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo. Dotace: 45 000 – 140 000 Kč
  • Fotovoltaické systémy - Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Dotace: 60 000 – 200 000 Kč
  • Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Dotace: 45 000 – 60 000 Kč
  • Řízené větrání s rekuperací - Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Dotace: 105 000 Kč
  • Využití tepla z odpadní vody - Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému. Dotace: 5 000 - 50 000 Kč
  • Zelená střecha - Dotace na výstavbu zelených střech na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele. Dotace: 800 - 100 000 Kč
  • Dešťovka – dešťová a odpadní voda - Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Dotace: 27 000 - 105 000 Kč
  • Ekomobilita  - Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Dotace: 15 000 Kč
  • Dotační bonusy - Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení. Dotace: 300 - 50 000 Kč

 

 

Uspoříte peníze za energie

Bydlíte lépe a kvalitněji

Šetříte životní prostředí

 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně programu nebo chcete získat další informace, můžete se obrátit na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. Na webu fondu by měl být také k dispozici kontaktní formulář, který vám umožní zaslat své dotazy nebo požadavky elektronicky.

 

Více informací a podání žádostí na: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.